Tuesday, 4 October 2011

KBSR vs KSSR

             KBSR (1983-2010)
KSSR (bermula 2011)

REKA BENTUK KURIKULUM
Linear  berasaskan 3 Bidang:
•Komunikasi
•Manusia dan Alam Kelilingnya
•Perkembangan Diri Individu
REKA BENTUK KURIKULUM
Modular  berasaskan 6 Tunjang:
•Komunikasi
•Kerohanian, Sikap & Nilai
•Kemanusiaan
•Perkembangan Fizikal & Estetika
•Sains dan Teknologi
•Keterampilan Diri

BAHAN KURIKULUM
•Sukatan Pelajaran
BAHAN KURIKULUM
•Dokumen  Standard Kurikulum

ORGANISASI KURIKULUM
Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan
•Mata pelajaran Teras, Wajib &
Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
•Mata pelajaran Teras, Wajib &
Tambahan

ORGANISASI KURIKULUM
Tahap I  (Tahun 1, 2 & 3)
•Modul Teras Asas, Modul Teras Tema
  & Modul Elektif. Tahap II   (Tahun 4, 5  
  & 6)
•Mata pelajaran Teras & Elektif
FOKUS
3M (Membaca, Menulis dan  Mengira)

FOKUS
4M (Membaca, Menulis Mengira dan Menaakul).
Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif

Elemen Kemahiran Berfikir  Secara Kritis dan Kreatif
Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi(TMK) secara eksplisit

No comments:

Post a Comment